COOKIES PÅ JAJAB.SE

På jajab.se använder vi så kallade cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens funktioner och ha möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Att innehållet ska bli mer relevant och förenkla för dig som besökare.

Kortfattat är cookie en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats, jajab.se. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära, så kallade session-cookies. Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på jajab.se för att kunna:
• se information som besöksstatistik
• se vilka operativsystem som används
• se vilka webbläsare som används
• se hur webbplatsen används av våra besökare

Som besökare har du möjlighet att hindra användningen av cookies:
Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av jajab.se som avsett.

 INTEGRITETSPOLICY FÖR JAKOBSSONS BJÄREMÄKLAREN AB

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Jakobssons Bjäremäklaren och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Jakobssons Bjäremäklarens tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@jajab.se

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker Jakobssons Bjäremäklarens hemsida eller är i kontakt med Jakobssons Bjäremäklaren på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

• Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
• Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
• Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Jakobssons Bjäremäklaren utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Jakobssons Bjäremäklaren behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig):

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen – Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – Andra berättigade intresse
För utskick av erbjudanden och marknadsföring – Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade tjänster och produkter. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Jakobssons Bjäremäklarens behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Jakobssons Bjäremäklaren säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Säljare. När vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen lämnar vi ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.
Banker. I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla förmedlingsuppdraget med säljaren. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen.
Samarbetspartners. För att erbjuda boenderelaterade produkter och tjänster som till exempel mäklartjänster, besiktningstjänster kan vi dela uppgifter om dig med våra samarbetspartners.
Systemleverantörer. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela uppgifter om dig med tjänsteleverantörer vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom fotografering och trycksaker.
Mäklarstatistik och Hemnet. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Hemnet.se. Efter genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatistik.se
Bostadsrättsförening och byggherre. I samband med ett förmedlingsuppdrag kan vi komma att dela, beroende på objektet, bostadsrättsföreningen och byggherren.
• En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Jakobssons Bjäremäklaren och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Jakobssons Bjäremäklaren under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Jakobssons Bjäremäklaren gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Jakobssons Bjäremäklaren vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett strukturerat format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
• För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
• Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
• Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Kontakta info@jajab.se om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Jakobssons Bjäremäklaren enligt uppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är Jakobssons Bjäremäklaren AB (orgnr. 556168-4902) med address Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov, Tel: 0431-36 35 00, Fax: 0431-36 39 65, E-post: info@jajab.se, Web: www.jajab.se

Kontakta oss