logo
leftBg rightBg

Fjärdingsmansvägen,

Bildspel

Karta

Planritning

camera Alla bilder

omrade Område

bild

bild

bild

bild

Tomtkarta

nav

nav

Förslöv - Fjärdingsmansvägen - Nybyggarområde!

Förslöv är ett växande positiv samhälle med all service och bra kommunikationer.
Nybyggarområde med 14 (alt. de fem åt söder) avstyckade tomter i närheten av nya pågatågsstationen och med närhet till övrig samhällsservice. Här behöver man lägga gata och VA sen är det bara att bygga för alla som vill bo i denna härliga miljö!

Typ

Fastigheten Slammarp 2:47; -2:107 - 2:119. Tomtområde

Tomt

Tomtarea 15 457 m² (friköpt).
14 tomter, areal 752 m² - 1132 m²

Byggrätt

Max 25% av fastighetsarean, dock högst 200 m², varav 40 m² skall utnyttjas för kompementbyggnad. Vind/ovanvåning får inredas. Endast källarlösa hus.

Ekonomi

Pris: 2 895 000 SEK (alt. 1,2´´ för de fem på södra sidan) Taxeringsvärde 100 000 SEK (fastställt år 2015) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark.


Gemensamhetsanläggning: Båstad Förslöv GA:3

Planbestämmelser: Detaljplan (2009-09-02)

HitCounter

Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov . tel 0431-36 35 00 . fax 0431-36 39 65 . e-post info@jajab.se