logo
leftBg rightBg

Lodgränd, Torekov

Bildspel

Karta

Planritning

camera Alla bilder

omrade Område

bild

Perstorp 3:170

bild

Lodgränd

bild

Torekovs GK

bild

Torekovs hamn

bild

Välkommen till Torekov

bild

nav

nav

Torekov - Lodgränd - vid golfbanan!

Längst ut på Bjärehalvöns spets, i utkanten av idylliska Torekov finns nu möjligheten för dig att förverkliga en dröm och bygga nytt. Välbelägen tomt som gränsar mot allmänning. Här bor du nära naturen med gångavstånd till havet, golfbanan och byn!

Via Vägföreningen har man som fastighetsägare viss förtursrätt till Torekovs GK.

Varmt välkommen hit du med!

Fakta

Pris: 1 550 000 SEK
Tomtarea: 1076 m²


Filer & Länkar

Tomtbeskrivning
Planbeskrivning planbestämmelser 1255
Plankarta

Typ

Fastigheten Torekov Perstorp 3:170. Tomt

Tomt

Tomtarea 1 076 m² (friköpt).

PEAB erbjuder grovplanerade tomter vardera med förbindelsepunkt för vatten, avlopp, el och bredband/fiber

Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el samt bredband/fiber ingår i tomtpriset. Köparen står för administrativa avgifter såsom lagfarts- och inteckningskostnader, bygglov m.m.

Byggrätt

Tomterna får bebyggas med fristående 1- planshus utan källare med inredd vind. Max 25% av tomtytan får bebyggas.Se byggnadsplan 155, 1971-06-28 för detaljerade byggnadsbestämmelser.

För mer detaljerad beskrivning för respektive tomt se fastighetsbeskrivningar i .pdf

Ekonomi

Pris: 1 550 000 SEK Taxeringsvärde 1 298 000 SEK (fastställt år 2015) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark.


Gemensamhetsanläggning: Båstad Perstorp GA:2, Båstad Svenstorp GA:1

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1971-06-28)

Övrigt

Genom andel i Perstorp, Svenstorp och Varans samfällighetsförening (PSV) har man som fastighetsägare speciell turordningslista till medlemskap i Torekovs GK. Tomterna ingår med 1 andel (á 120 kr) i Svenstorp, Perstorp och Varans vägförening (SVEPEVA) och måste kompletteras med ytterligare 9 andelar i samband med byggnation (ska göras i samband med bygglovsansökan).

HitCounter

Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov . tel 0431-36 35 00 . fax 0431-36 39 65 . e-post info@jajab.se