logo
bannerbg bannerbg bannerbg bannerbg bannerbg bannerbg bannerbg bannerbg
leftBg rightBg

J A har ordet

Vår anrika mäklarfirma har under fem generationer och mer än 80 år förmedlat fastigheter på Bjärehalvön.
Det hela började med Alfons Jakobsson, född 1896, som var en mångsysslare såsom skribent, överförmyndare, bouppteckningsförrättare m.m. 1934 som var starten för företaget började han även skriva köp.
Alfons cyklade runt på Bjäre med en skrivmaskin på pakethållaren gjorde köp och tog en "gök", vilket man fortfarande kan se sviterna av på skrivmaskinen.
Sonen Arvid, född 1919, var lantbrukare i botten, men fortsatte i faderns fotsteg och gjorde sitt första fastighetsköp för en granne 1954. Bilen och spritduplikatorn kom in i verksamheten. Far Arvid, som även var kommunalråd och politiskt aktiv, blev tillsammans med farfar Alfons bra mentorer för mig och jag introducerades/föddes naturligt in i mäkleriet.

Första förmedlingen för egen del skedde 1962 och köpeskillingen då var 17 500 kr, provision okänd. Denna fastighet förmedlade jag vidare 2004, dvs 42 år senare, för samma kund. Under min tid har datorn och mobiltelefonen gjort sitt intrång. Jag ser fram emot att i skuggan av min dotter Maria (4:e generationen) följa utvecklingen under många år framåt. 

JA

Båtsmansgatan 14, 269 77 Torekov . tel 0431-36 35 00 . fax 0431-36 39 65 . e-post info@jajab.se